Yrityksille

Hultin Partnersin asiantuntijoiden yritystausta ja monipuolinen kokemus toimia vieraissa maissa ja liiketoimintakulttuureissa tekee yhtiöstä erinomaisen kumppanin kansainvälistyville pk-yrityksille. Yhtiö on erikoistunut kansainvälistymisprosessin kaikkiin vaiheisiin sekä strategisella että operatiivisella tasolla.

Yhteistyöllä yhtiön ja sen kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa Hultin Partnersin asiakkaat löytävät parhaat kansainvälistymisratkaisut, minimoivat virheensä ja saavat mahdollisuuden keskittyä tuloksen maksimointiin kansainvälistymisprosessin eri vaiheissa.

Kyky avata ovia venäläisten yritysten modernisointiprosesseihin on yhtiön erityisosaamista, jota myös suomalaisten yritysten kannattaa hyödyntää.

Elinkeino-organisaatioille

Hultin Partners on luotettava ja tehokas yhteistyökumppani, joka tarjoaa monipuolisia palveluita pk-yritysten kansainvälistymistä edistäville organisaatioille. Yhtiö tuntee hyvin yrityksiä palvelevien yksityisten ja julkisten organisaatioiden toiminnan, haasteet ja tarpeet niin Euroopassa kuin Venäjällä.

Yhteistyöllä Hultin Partnersin kanssa organisaatio- asiakkaamme saavat palvelukokonaisuuden, joka kattaa kaikki tarvittavat toimenpiteet pk-yritysten kansainvälistymisen edistämisessä suunnasta riippumatta.

Julkiselle sektorille

Elinkeinoelämän tehokas kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen edellyttävät yrityslähtöisiä, konkreettisia strategioita ja luovia ratkaisuja. Tämä tarve korostuu Venäjä-yhteistyössä. Hultin Partnersin kokemus toimia eri viranomaisten kanssa, kyky kehittää uusia konsepteja ja ratkaisumalleja sekä taito viedä asiat läpi suunnitelmien mukaan tekevät yhtiöstä asiakkailleen todellista lisäarvoa tuovan kumppanin.

Markkinaselvitykset

Luottavan, yrityskohtaisen ja käytännönläheisen tiedon saanti uusista markkinoista ja mahdollisista yhteistyökumppaneista on pk-yrityksille usein vaikeaa. Tiedonsaantiin liittyvät haasteet korostuvat Venäjä-toiminnoissa.

Hultin Partners on kehittänyt yhdessä laajan yhteistyöverkostonsa kanssa Market Scan - palvelun, joka sisältää konkreettiset suositukset ja auttaa yrityksiä selvittämään mahdollisuutensa ja ratkaisemaan lähteäkö uusille markkinoille. Market Scan on nopea, tehokas ja edullinen tapa saada riittävät perustiedot kohdealueen markkinatilanteesta, kilpailijoista, liiketoimintaympäristöstä ja juridisista toimintapuitteista. Mahdollisuudet osallistua erilaisiin venäläisiin modernisointiohjelmiin ja - hankkeisiin selvitetään osana projektia.

Market Scan Venäjä

Partnerinhaku

Hultin Partnersin asiantuntijoiden yritystausta ja vuosien kokemus korostuu asiakkaidemme etsiessä luotettavia yhteistyökumppaneita. Etsimme ja analysoimme kumppaniehdokkaat asiakkaidemme toivomusten mukaisesti. Poikkeuksellisen hyvien yhteyksiemme ansiosta pystymme myös selvittämään näiden taustat ja toimintahistorian luotettavasti.

Hultin Partnersin Partnerinhakupalvelu sisältää aina paikallisten asiantuntijoiden kanssa laaditut konkreettiset suositukset asiakkaille.

Kansainvälistysmissuunnitelmat ja -strategiat

Vahvan ja monipuolisen yritys- ja organisaatiotason kansainvälisen kokemuksen ansioista Hultin Partners tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista osaamista kansainvälistymiseen liittyvien hankkeiden ja operaatioiden suunnittelussa, strategioiden laatimisessa ja näiden käytännön toteutuksessa.

Kansainvälisen yhteistyöverkostomme kanssa takaamme yrityksille, yrityspalveluorganisaatioille ja julkisen sektorin toimijoille luovia, moderneja ja tuloksiin johtavia ratkaisuja. Kansainvälistymiseen liittyvät yrityskohtaiset ratkaisut, elinkeino-organisaatioiden palvelut ja projektit ja julkishallinnon strategiat ovat erityisosaamistamme.

Venäjään liittyvät suunnitelmat ja strategiat ovat asioita, joissa kokemuksemme ja saavutuksemme ovat poikkeuksellisen hyviä. Jos toimit jo Venäjällä, mutta et ole varma, toimitteko parhaalla mahdollisella tavalla, Toimintamalli-analyysimme on erinomainen selvittää asia.

Venäjä-Strategia

Toimintamalli-analyysi Venäjällä

RepShowRoom Palvelu-Venäjällä

RepShowRoom palvelu on useiden yritysten tarpeiden ja toiveiden pohjalta jalostettu palvelupaketti, jossa yhdistyy ammattimainen, vahva läsnäolo, innovatiivinen, kansainvälinen ja turvallinen toimintaympäristö, aktiivinen myyntitoiminta ja poikkeuksellisen hyvä verkottuminen. Se moderni, edullinen ja tehokas tapa lähestyä Venäjän markkinoita, hakeutua modernisointiprojekteihin tai laajentaa toimintoja Venäjällä.

RepShowRoom palvelu Hultin Partnersin ja Swiss Technoparkin kehittämä palvelu. Se on täydellinen vaihtoehto yhden-kahden henkilön pienelle edustustolle, jollaiset ovat yleensä suhteellisen kalliita, tehottomia ja erittäin haavoittuvia.

RepShowRoom-esite

Modernisointipalvelut Venäjällä

Hultin Partners on erinomaisten verkostojensa  ja pitkälle kehitettyjen palveluprosessiensa ansiosta johtava, modernisointipalvelujen tarjoaja Venäjällä.

Mikäli yrityksesi on kiinnostunut pääsemään mukaan venäläisten yritysten modernisointiprojekteihin, yhtiön Modernisointipalvelu ja ModMatch konsepti tarjoaa sekä yrityiskohtaisesti räätälöityjä että konsortiomuotoisia osallistumismahdollisuuksia.

Sijoittautumispalvelut Venäjälle ja EU-maihin

Jokaisella markkina-alueella on omat erityispiirteensä ja jokaisessa maassa on oma tapansa toimia. Mitä paremmin kansainvälistyvä yritys tuntee kohdemaan liiketoimintaympäristön, sitä paremmin se pystyy minimoimaan riskit ja keskittymään tuloksen tekemiseen.

Hultin Partnersin omilla asiantuntijoilla on kymmenien vuosi oma kokemus pk-yritystoiminasta sekä Venäjällä että länsimaissa. Yhtiö tarjoaa paikallisten yhteistyökumppaneidensa kanssa kattavat perustamis- ja käynnistyspalvelut Venäjällä ja lähes kaikissa EU-maissa. Juridiset palvelut, taloushallintoratkaisut, toimitilat, rekrytoinnit ja varsinaisen liiketoiminnan organisointiin liittyvät toiminnat ovat osa palvelukokonaisuuttamme.

Varsinaisen perustamisvaiheen vaiheen lisäksi voimme palvella asiakkaitamme koko käynnistysvaiheen ajan projektinjohtajina, hallituksen jäseninä tai erityisasiantuntijoina.

Edustustopalvelu

Venäjä-Strategia

Toimintamalli-analyysi Venäjällä

Markkinointi- ja myyntikanavaratkaisut

Vahvan ja monipuolisen yhteistyöverkoston avulla pystymme etsimään asiakkaillemme parhaat markkinointikanavaratkaisut ja löytämään tehokkaat, luotettavat markkinointipartnerit.

Markkinointiratkaisujen lisäksi olemme erikoistuneet rakentamaan asiakkaillemme erityisesti Venäjän markkinoilla yrityskohtaisia myyntikanavaratkaisuja etsimälle myyntiagentteja, maahantuojia, kauppaketjuratkaisuja tai muita asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Tuotteista ja palveluista riippuen voimme myös itse olla osa asiakkaamme myyntikanavaratkaisua.

Yhteistyökumppaneidemme kanssa pystymme tarjoamaan myös kaikki tarvittavat logistiikka-, tullaus- sertifiointi- ja muita rajojen ylittämiseen liittyviä palveluita.

Myyntikanavaratkaisut

Juridiset palvelut

Market scans & surveys

Hultin Partners tarjoaa asiakkailleen yrityslähtöisiä juridisia palveluita. Yhdessä Hultin & Co:n ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa palvelemme asiakkaitamme yrityksen perustamispalveluiden lisäksi mm. kaikissa yritysjuridiikkaan, sopimusoikeuteen, kansainvälistymiseen sekä yrityskauppoihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa Suomessa, Venäjällä ja useimmissa Euroopan maissa.

Juridiset palvelut

Rahoituspalvelut

Market scans & surveys

Hultin Partners auttaa asiakkaitaan löytämään erilaisia rahoitusratkaisuja yksittäisille hankkeille, investointiprojekteille tai toiminnan yleisempään kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yhtiön omilla asiantuntijoilla ja sen yhteistyökumppaneilla on laaja kokemus sekä yksityisesti että julkisesta rahoituksesta Euroopassa ja lisääntyvässä määrin myös Venäjällä.

Rahoitusneuvonta ja rahoituksenhakupalvelu

Projektin/Tapahtumajohto

Projektin/Tapahtuma Johto

Vuosien kokemuksella erilaisten kehittämis- ja investointiprojektien suunnittelusta, rahoittamisesta, johtamisesta ja ohjaamisesta Hultin Partners on yksi kokeneimmista suomalaisista yksityistä projektitoiminnan asiantuntijoista. Tarjoamme ammattimaisia projektijohtopalveluita niin yrityksille kuin organisaatioillekin. Autamme asiakkaitamme myös kokoamaan projektikonsortiota sekä avustamme yhteistyösopimusten laatimisessa ja toimintamallien rakentamisessa. Myös projektien ”Coaching”-palvelut ovat olleet useille asiakkaille haluttu tukipalvelu, jolla varmistetaan projektien tehokas läpivienti ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Hultin Partnersin asiatuntijoilla on erittäin hyvä kokemus ja olemme saaneet paljon kiitosta erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta yrityksille ja yhteisöille Suomessa, Venäjällä ja useissa Euroopan maissa. European & Russian Cross Border Business & Golf tapahtuma on yhtiön tavaramerkki ja lippulaiva. Projektinjohtopalvelut

paluu